ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจตา สุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ โดยมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

SEE PACKAGES

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน

SEE PACKAGES

ศูนย์ภูมิแพ้

ศูนย์ภูมิแพ้ ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด เช่น แพ้อากาศ แพ้ฝุ่น แพ้เกสรดอกไม้ แพ้อาหาร ลมพิษ และไอเรื้อรัง

SEE PACKAGES

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติมีอาการที่สังเกตได้ เช่น หน้ามืด ใจสั่น หายใจขัด เจ็บหน้าอก เป็นลมรพ.บำรุงราษฎร์บริการตรวจรักษานำทีมโดย ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี

SEE PACKAGES

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

SEE PACKAGES

ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์

ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย

SEE PACKAGES